Header Ads

ปตท. ลงนาม เอสเอพี ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเอพี โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายสก็อต รัสเซลล์ ประธาน บริษัทเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่ม ตท. ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่จะมุ่งพัฒนา Existing S-Curve และสร้าง New S-Curve สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.