Header Ads

“กรมการค้าภายใน” หนุนสินค้า ORGANIC เตรียมยกระดับผู้ประกอบการสู่นานาชาติ

กรมการค้าภายใน ประกาศเร่งส่งเสริมต่อยอดพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการโดยเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติเพื่อขยายตลาดภายในประเทศ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2561 ก่อนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยกระดับเข้าสู่งานระดับนานาชาติ BIOFACH Southeast Asia 2019 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2019

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ เกษตรกรรมอินทรีย์ ประมาณ 0.357 ล้านไร่ เป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากอินโดนิเชีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่มีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึงประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท โดยตลาดอินทรีย์ในภูมิภาคยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายตลาดเกษตรอินทรีย์อีกมากทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของอาเซียน และในระดับโลกต่อไป กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดตลาดเกษตรอินทรีย์พร้อมที่จะช่วยผลักดันมาตรการส่งเสริมทั้งในด้านการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมูลค่า รวมถึงเชื่อมโยงตลาดควบคู่กันไปเพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก ตามวิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ ระหว่างปี 2560-2564 ที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้เพื่อเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้าและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ช่วยหาช่องทางตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ”

“ORGANIC SELECT” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ORGANIC SELECT คัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพื่อคุณ”กำหนดจัดงาน 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติจากผู้ประกอบการอินทรีย์ไทยกว่า 50 ราย อาทิ ข้าว ผักผลไม้ และสินค้าอินทรีย์แปรรูป เป็นต้น

“การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศได้นั้น ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หมายรวมถึงภาคประชาชนในประเทศที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งมีผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะก้าวไปสู่ตลาดในภูมิภาคและของโลกได้อย่างแน่นอน” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.