Header Ads

สหไทย เทอร์มินอล แจ๋วจริง!!! โชว์กำไรโตกว่า 155 %


สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร โชว์กำไรไตรมาส 3 ปีนี้เติบโต 118.13 % ในขณะที่ผลประกอบการ 9 เดือน เติบโต 155.75% จากปีก่อน

คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือPORT กล่าวว่า “บริษัทฯมีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯมีรายได้รวม 411.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรขั้นต้น 106.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 38.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 17.61 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 25.98 ล้านบาท ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการท่าเรือที่เพิ่มขึ้น และบริษัทย่อย (บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด “BBT”) เริ่มมีผลประกอบการที่เป็นกำไร พร้อมทั้งยังกล่าวเสริมว่า สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีทางบริษัทฯยังคาดการว่า ปริมาณการให้บริการตู้สินค้าจะยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงประมาณการที่วางไว้ ประกอบกับการเปิดดำเนินการลานซ่อมและบำรุงรักษาตู้ของบริษัทจะช่วยให้ผลการดำเนินการโดยรวมของบริษัทเติบได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สหไทย เทอร์มินอล ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายปี 2560 โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการออกหุ้นเพิ่มทุนก็เพื่อนำมาลงทุนขยายธุรกิจลานซ่อมและบำรุงรักษาตู้ ในนามบริษัทย่อย (บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด “BCDS” ) ซึ่งได้เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ลานจัดเก็บตู้สินค้า ดูแลและซ่อมบำรุงตู้สินค้าแห่งใหม่นี้มีเนื้อที่รวม 37 ไร่ โดยพื้นที่เฟสสองที่เพิ่งเปิดให้บริการไปมีเนื้อที่ 22 ไร่ สามารถให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงตู้ได้ปีละประมาณ 350,000 ทีอียู นอกจากนี้การย้ายกิจกรรมดังกล่าวออกจากพื้นที่ท่าเรือไปยังพื้นที่ใหม่ จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้บริการหลังท่าเรือทำให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% หรือ 80,000 ทีอียู จากความสามารถเดิมที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาประมาณ 1-2เดือน ในการปรับพื้นที่เดิมก่อนที่จะเริ่มให้บริการได้ ซึ่ง capacity ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นปัจจัยในการเติบโตของรายได้ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการท่าเรือเชิงพาณิชย์ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และพันธมิตรต่างชาติอีกแห่ง โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม capacity ในการให้บริการเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบ วงจรรายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการตั้งแต่ 1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) รวมถึงการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าและถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) และซ่อมแซมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) 2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง3. ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ทั้งที่เป็นเขตให้บริการปกติและปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ e-commerce และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม 4.ธุรกิจการให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการ Freight Forwarding เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.