Header Ads

"KERRY"เดินหน้าพลังงานทดแทน ร่วมมือ "PEA" วิจัยพลังงานดิจิทัล!!การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัยโครงการทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project)  ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานที่เคอรี่ สยามซีพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพผ่านPEA Digital Platform

นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดเผยว่า “PEA ในฐานะผู้ให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาเกือบ60 ปี ร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัดผู้ให้บริการด้านท่าเทียบเรือน้ำลึก และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีความร่วมมือดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในพื้นที่ให้บริการของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัดเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการของ PEA รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology”


นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตจำกัด เสริมการจับมือกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แสดงถึงพันธกิจที่มั่นคงของบริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ตในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ บริการต่อลูกค้าและประโยชน์ต่อชุมชนที่ท่าเรือของเราตั้งอยู่บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ตรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการศึกษาและวิจัยพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ ผมมั่นใจว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะผลักดันให้บริษัทฯของเราขยายศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมตอบรับกับเป้าหมายของเราในการเป็น Digital Seaport หรือท่าเรือแห่งยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือระหว่าง PEA และKERRYในครั้งนี้ นับเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กรในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานในยุคดิจิทัล เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ PEA ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.