ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ NHP เริ่มใช้งานรถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ ABS และถุงลมนิรภัย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย นายสุทิน ประไพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และนายปิติ ตั้งนิมิตรจิตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด เริ่มใช้งานรถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ ABS และถุงลมนิรภัยตามข้อบังคับที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กำหนดไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขนส่งสินค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสวัสดิภาพของชุมชน โดยในระยะที่ 1 ได้ทำการติดตั้งระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยดังกล่าวให้กับรถบรรทุกจำนวน 28 คัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นไถลและเสียการควบคุม ซึ่งอาจนำไปสู่การเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โดยนำหลักการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการปฏิบัติงานอย่างมีวินัยมาปฏิบัติให้เกิดผล ทั้งสำหรับการบริหารจัดการภายในและการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 50 ปี บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้า ทั้งในแง่การสร้างเสริมความรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การตรวจวัดความพร้อมทางร่างกายของพนักงานขับรถ การติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจติดตามเส้นทางการเดินรถ และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง รวมถึงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในรถขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น