ท่าเรือประจวบ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 จัดฝึกปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 จะจัดฝึกปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ร่วมกัน ประกอบด้วย ทัพเรือภาค 1 ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ทัพเรือภาคที่ 1 ในการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ภายใต้รหัส Naval Security Prachuap Port Exercise 2019 ในรหัสฝึก “NAPPEX 2019” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นี้
ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำเรือหลวงบางปะกง 456 และเรือตรวจการณ์ ต.112 เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบ และเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เข้าขึ้นชมเรือหลวง ณ บริเวณท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์