รง.เอทานอลกลุ่มมิตรผลผงาดเวทีอาเซียน

        โรงงานผลิตเอทานอล ด่านช้าง กลุ่มมิตรผล เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเอทานอล รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม พลังงาน และขนส่ง โชว์ผลงานรับรางวัลชนะเลิศจากเวทีอาเซียน ASEAN Energy Award 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ ประเภทพลังงานทดแทน พร้อมเล็งศึกษาขยายไลน์ผลิต  รับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา –  เคมี

        นายสกล แสงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านโรงงานเอทานอลมิตรผล  บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (สุพรรณบุรี)  ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชีวภาพ  เปิดเผยว่า  โรงงานผลิตเอทานอล อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นหนึ่งใน 3 โรงงานผลิตเอทานอล ของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม  1.1 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 380 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 ในอาเซียน ที่สามารถป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับระบบขนส่ง และบริษัทพลังงานต่างๆในประเทศไทย และคาดว่าจะมีแนวโน้มสัดส่วนการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นอีกในแต่ละปี  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เนื่องจากนโยบายการใช้พลังงานทดแทนของแต่ละประเทศ ที่มีเป้าหมายดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น

         ขณะเดียวกัน ในปีนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในเวที ASEAN Energy Award 2018 ครั้งที่ 18 ที่ประเทศสิงคโปร์ พลังงาน ในโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ประเภทพลังงานทดแทน เป็นผลมาจาก กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเอทานอล มีการนำเทคโนโลยี จากประเทศฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการผลิต และประหยัดพลังงาน  เข้ามาใช้ในโรงงาน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นจำนวนมาก   ประมาณ 127,000  ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถอยู่รวมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

         อย่างไรก็ตาม จากทิศทางการเติบโตการใช้เอทานอลในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ บริษัทจึงได้มีแผนการศึกษาความเป็นไปได้ การขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์เอทานอลเกรดพิเศษ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

         ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการใช้พลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม  และในปี 2562 บริษัทเตรียมพร้อม ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ในปี 2562  ในประเภทด้านบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ”

          ทั้งนี้โรงงานผลิตเอทานอล ที่สุพรรณบุรี เป็นการนำแบบของโรงงานเอทานอลภูเขียว จ.ชัยภูมิ มาพัฒนาต่อยอด ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 500,000 ลิตรต่อวัน  และยังได้ไปใช้ในโรงงานแห่งอื่นๆ ทั้งโรงงานในกลุ่มมิตรผลและโรงงานที่มีการร่วมทุนกับพันธมิตร  อาทิ  โรงงานผลิตเอทานอล กาฬสินธุ์ กำลังการผลิตประมาณ  230,000 ลิตรต่อวัน  โรงงานเอทานอล ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี มีกำลังการผลิตประมาณ  200,000 ลิตรต่อวัน โรงงานเอทานอลแม่สอด เป็นโรงงานร่วมทุนกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ที่มีกำลังการผลิตประมาณ  230,000 ลิตรต่อวัน