เครือซีพี ร่วมสนับสนุนวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน 2561”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน 2561” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนักวิ่งกว่า 5,000 คนเข้าร่วมรายการ
การแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน 2561” โดยใช้เส้นทาง ถ.ธนะรัชต์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองทัพบก โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมสนับสนุน

ทั้งนี้ มีนักวิ่งกว่า 5,000 คน เข้าร่วมรายการแข่งขันวิ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย พร้อมปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีความรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันพิทักษ์ป่าเขาใหญ่ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นค่าทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และมอบเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

กิจกรรมครั้งนี้ มี นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
สำหรับกิจกรรมวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน 2561” นั้น ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกรรมการตัดสิน เพื่อให้การจัดงานวิ่งเป็นไปตามมาตรฐานโดยแบ่งประเภทการวิ่งชาย – หญิง ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 2. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 3. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 4. แฟมิลี่รัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร