“พาณิชย์-DITP”ชี้เป้านักธุรกิจไทยลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม!!

DITP เผยรัฐบาลเวียดนามออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับการผลิต การนำเข้า ส่งออก และการค้าในประเทศ ชี้เป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนด้านโลจิสติกส์ ในเวียดนาม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ สำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจาก นางสาวธนียา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ถึงการติดตามสถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนาม และโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย เล มินห์ ไค รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ลงนามในข้อมติ No.163/NQ-CP ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินการงานหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ เพื่อพัฒนาบริการโลจิสติกส์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาการผลิตสินค้า การนำเข้า การส่งออก และการค้าภายในประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านบริการ โลจิสติกส์

ขณะเดียวกัน เวียดนามได้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศและส่งเสริมความเชื่อมโยง เพื่อทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในภูมิภาค และพัฒนาโลจิสติกส์ร่วมกับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และยังจะให้ความสนใจกับการปรับคุณภาพทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการมุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบและการขนส่งผ่านด่านชายแดน เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพของบริการขนส่งการพัฒนาพื้นที่ซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อีคอมเมิร์ซ เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“จากนโยบายดังกล่าว ทำให้เห็นแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เวียดนามยังมีข้อจำกัดมากมาย เช่น ต้นทุนบริการด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม ยังค่อนข้างสูง บริษัทโลจิสติกส์ภายในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กด้วยคลังสินค้าแบบดั้งเดิมขาดโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และเงินทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม จึงยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับบริษัทต่างชาติ จึงเป็นโอกาสการลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามของ นักลงทุนไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการคลังสินค้าและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น”นายภูสิตกล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

แชร์