DMT สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและทดลองการขึ้นรูปฝุ่น

‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่มีมาตราฐานระดับสากล ทั้ง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จํากัด และบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและทดลองการขึ้นรูปฝุ่นจากรถกวาดดูดฝุ่นผสมกับขยะพลาสติก เป็นวัสดุตกแต่งและปูทางเดิน เพื่อนำไปใช้จริงในกิจกรรมเพื่อชุมชนของบริษัทฯ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านการยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายการลดขยะนำไปหลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยการนำขยะที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน และหน้าด่าน มาคัดแยกให้เป็นระบบ และนำขยะบางส่วนไปทำประโยชน์ เช่น นำเข้ากระบวนการรีไซเคิล ซึ่งรวมไปถึงฝุ่นผงที่ทางบริษัทฯ ได้เก็บกวาดมาจากการซ่อมบำรุงทางยกระดับ โดยได้ริเริ่มทำโครงการศึกษาวิจัยและทดลองการขึ้นรูปฝุ่นจากรถกวาดดูดฝุ่นผสมกับขยะพลาสติก เป็นวัสดุตกแต่งและปูทางเดิน ตั้งแต่เดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

“เมื่อช่วงไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กร ที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นบริษัท จึงได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว ซึ่งเป็นการต่อยอดจากข้อมูลขยะที่ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมและประมวลผล ในช่วงการบูรณาการระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ การนำฝุ่นที่มาจากการดูดกวาดบนสายทาง มาผสมกับขยะพลาสติกทั้งหมด 5 ประเภทคือ HDPE, PP, PS, PET และพลาสติกรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการคัดแยกขยะพลาสติกรีไซเคิล โดยในการทดลองนั้น จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนของฝุ่นและปริมาณพลาสติกแต่ละประเภท เพื่อหาแนวทางการขึ้นรูปผลิตอิฐก้อนหรือแผ่นกระเบื้อง โดยการนำไปทดสอบความแข็งแรง และความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานำไปใช้จริง” ดร.ศักดิ์ดา กล่าว

ความคืบหน้าล่าสุด บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จํากัดและบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด ได้ข้อสรุปจากการศึกษาและวิจัยว่า อิฐก้อนหรือแผ่นกระเบื้องตัวอย่าง PP thermoforming (50%+50%+glycerol) มีค่าความแข็งสูงที่สุด และมีแนวโน้มที่จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด เมื่อเทียบกับการขึ้นรูปกับพลาสติกประเภทอื่นๆ และได้ทำการขึ้นรูปชิ้นงานของอิฐก้อน และแผ่นกระเบื้อง ในรูปแบบและลวดลายเสมือนการใช้งานแผ่นกระเบื้องทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดนำก้อนอิฐและแผ่นกระเบื้อง ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยนี้ไปใช้ได้จริงในกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) อย่างมีคุณค่าได้ในอนาคต

แชร์