JWD รับรางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน!

ถือเป็นปีทองของ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ทั้งในด้านการดำเนินงานและการได้รับรางวัล ล่าสุด 2 ผู้บริหารคีย์แมน ‘ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา’ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ‘จิตชัย นิมิตรปัญญา’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD รับรางวัลแห่งความภูมิใจ SET Awards 2022 ในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Commended Sustainability Awards สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดย JWD ได้ติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปและเตรียมนำรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการขนส่งสินค้า

แชร์