หลักทรัพย์บัวหลวง แนะลงทุนช่วงเงินเฟ้อสูง-ตลาดหุ้นผันผวน ผ่านบริการใหม่ “Fixed Coupon Note” ตราสารน้องใหม่!

หลักทรัพย์ บัวหลวง แนะการลงทุนช่วงเงินเฟ้อสูง-ตลาดหุ้นผันผวนทั่วโลก ผ่าน Fixed Coupon Note (FCN) ตราสารน้องใหม่ของหลักทรัพย์บัวหลวง เผยจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนได้ทุกเดือนระหว่างถือครอง โดยผลตอบแทนคาดหวังของ FCN เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 8-12% ต่อปี

นายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Structured Product บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงและตลาดหุ้นผันผวนทั่วโลก ทำให้ผู้ลงทุนยังคงกังวลและมีแนวโน้มชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนหลายคนเริ่มมองหาวิธีการลงทุนที่สามารถปรับตัวไปตามสภาวะตลาดต่าง ๆเพื่อให้เงินต้นเติบโตในอัตราที่เท่าทันหรือสูงกว่าเงินเฟ้อ โดยเครื่องมือการลงทุน “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น”อายุประมาณ 6 เดือน หรือ Fixed Coupon Note (FCN) ตราสารน้องใหม่ของหลักทรัพย์บัวหลวง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจท่ามกลางสภาวะตลาดเช่นนี้ เพราะ FCN เป็นตราสารที่สามารถจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนได้ทุกเดือนระหว่างถือครอง โดยผลตอบแทนคาดหวังของ FCN เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 8-12% ต่อปี อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งนี้ FCN จะมีการจ่ายคืนเงินต้นอ้างอิงกับหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ในสัญญาขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิทำให้รูปแบบการจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปได้ทั้งเงินสดหรือรูปแบบของหุ้นอ้างอิง

ดังนั้นผู้ลงทุนควรรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรงได้สำหรับจุดเด่น FCN ของหลักทรัพย์บัวหลวง คือ 1. อ้างอิงกับคู่หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีทั้งในแง่ปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องการซื้อขาย รวมถึงเป็นหุ้นที่อยู่ในสภาวะเหมาะสมในการทำ FCN 2. ผู้ลงทุนยังสามารถเลือกจับคู่หุ้นจากรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่บริษัทนำเสนอและระดับราคาต่าง ๆ ในการเข้าทำสัญญาได้เอง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในหุ้นที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวอยู่แล้ว

3. FCN ของหลักทรัพย์บัวหลวงกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 1 ล้านบาท ทำให้ลงทุนได้สะดวกขึ้นและช่วยกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ4. สามารถซื้อ FCN โดยได้ราคาของหุ้นอ้างอิงแบบเรียลไทม์ ไม่จำเป็นต้องรอจนสิ้นวัน ทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นและเลือกจับจังหวะตลาดได้

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือโทร. 0 2618 1111

แชร์