ลงนามเช่าที่ดินขยายศูนย์ Data center

คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ คุณสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามเพื่อเช่าที่ดินสำหรับขยายศูนย์ข้อมูล Data center (Bangkok 2 Data Center) เพิ่มเติมที่อมตะ ดาต้า เซ็นเตอร์ อมตะซิตี้ ชลบุรี

แชร์