“ซีเมนส์”จัดแสดงเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและโซลูชัน IoT ด้านพลังงาน ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023

สดช. ชวนหน่วยงานยื่นคำขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

“ ยูโอบี”เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทักษะดิจิทัลผ่านโครงการ Womenpreneur

รัฐหนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022” เต็มสูบ!! คาดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ไลอ้อน จับมือ Dow -SCGC เปิดตัวถุงรีฟิลรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

“ท่าอากาศยานอู่ตะเภา” นำเทคโนโลยี Airport Cloud Use Service รับการท่องเที่ยวฟื้นตัว!!

ข่าวสาร IT