“เพื่อนชุมชน” สานฝันเยาวชนระยอง มอบทุนการศึกษาเฟส 2 ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของจังหวัด

“สมาคมเพื่อนชุมชน” สานต่อโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ขยายกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ต่อเนื่อง

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ดึงสถาบันการศึกษา ดันจังหวัดระยอง เดินหน้าสู่ “เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

“กรมชลฯ” เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมดัน 3 โครงการเร่งด่วน ช่วยเหลือปชช.รับมือภัยแล้งและน้ำท่วมในลุ่มน้ำชี

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ชูผลงานรอบ 13 ปีเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับเศรษฐกิจชุมชนปักหมุดนำ “ระยอง” สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับสูงสุด

3 ธุรกิจ เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าช่วย “ลดฝุ่น” ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวรักษ์โลก

มูลนิธิศรีเทพไทยชวนเด็กพิการประกวดแฟชั่นโชว์

“ วิกรม กรมดิษฐ์​ ประธานมูลนิธิอมตะ“ เชิดชู “ โบตั๋น”

โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้นำ