เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เผยรายงานความยั่งยืนฉบับแรก เสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งระดับโลก วันนี้ได้ประกาศเปิดตัวรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล แสดงถึงความพยายามและความสำเร็จตลอดทั้งปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งในด้านธรรมาภิบาล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการ ความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ที่จะเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

เสริมศักยภาพธรรมาภิบาล เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานที่ยั่งยืน

ในการจัดการด้าน ESG นั้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้สร้างโครงสร้างการกำกับดูแล ESG แบบครอบคลุม ตั้งแต่ระดับบนลงล่างที่จะใช้กับคณะกรรมการ คณะทำงาน ESG และแผนกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานการจัดการ ESG ภายในบริษัท ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมุ่งมั่นที่จะสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในการจัดการควบคู่ไปพร้อมการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและเป็นธรรมผ่านการสนับสนุนและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณภาพสูงของบริษัท ในปี 2023 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมในทางธุรกิจ ให้กับพนักงานจำนวนกว่า 58,000 คน

ผลักดันการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการดำเนินงานทั่วทั้งห่วงโซ่อย่างยั่งยืน

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนอย่างแข็งขันในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับพัสดุ การขนส่ง การจัดส่ง จนถึงการรีไซเคิล นอกจากนี้บริษัทยังใช้ใบตราส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบแผ่นเดียว กล่องพัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ถุงขนส่งแบบใช้ซ้ำ และอุปกรณ์รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้มากเกินไป ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 มีการนำถุงขนส่งแบบใช้ซ้ำได้ประมาณ 25.6 ล้านใบไปใช้มากกว่า 1.1 พันล้านครั้ง

ในด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส กำหนดรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนแบบ 4in1 ซึ่งประกอบด้วยการจัดการการใช้เชื้อเพลิงในเส้นทางต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการขนส่งและการใช้พลังงาน ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานขับรถ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานในการขนส่ง โดยในปี 2566 บริษัทได้เปิดตัวรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 150 คัน และรถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะกว่า 63 คันบนเส้นทางขนส่งสินค้าทั้งหลาย

โดยอ้างอิงถึงข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส J&T Express พัฒนาระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสี่ด้านของการกำกับดูแลด้วยกัน กรอบการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการ รวมถึงตัวชี้วัดและเป้าหมาย บริษัทใช้ระบบนี้เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นำเสนอโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล และการปกป้องความเป็นส่วนตัว

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันโลจิสติกส์คุณภาพสูง โดยการสร้างระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ด่วนที่ครอบคลุมในชื่อTuyouda” บริการเก็บเงินปลายทาง และการประกันภัยพัสดุ บริษัทปรับปรุงกระบวนการจัดส่งด่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การบริการลูกค้า ในขณะเดียวกัน เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้พัฒนากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์การจัดส่งระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนระดับโลก

บริษัทได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทั่วโลก และมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  รวมถึงยังคงปรับปรุงกลไกการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เองเป็นการปกป้องวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบด้านและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลการจัดส่ง สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้รับการปกป้องผ่านการพัฒนาความปลอดภัยของเครือข่าย ทั้งนี้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมการรับรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับพนักงาน ทำให้ในปี 2566 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้รับการรับรองระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้หลายรายการ เช่น ISO 27001 และ ISO 27701 และอื่นๆ

สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน และสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน

พนักงานที่มีความสามารถเป็นแรงผลักดันหลักที่จะสนับสนุนการพัฒนาของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย เท่าเทียมกัน และครอบคลุม โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้แก่พนักงาน  สวัสดิการพนักงาน และการสนับสนุนการฝึกอบรมต่างๆ อีกทั้งปรับปรุงการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาของพนักงานได้เป็นอย่างดี

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ การช่วยเหลือจากภัยพิบัติ และสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในชนบท และให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ทางบริษัทจัดการแข่งขันในหัวข้อ Green Express Innovation Video in Thailand ที่มีการเข้าร่วมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในประเทศจีน ทางบริษัทจัดตั้งสายการผลิตเฉพาะในด้านการเกษตรโดยมีเครือข่ายกว่า 220,000 หมู่บ้าน รวมถึงองค์กรสวัสดิการสาธารณะเพื่อจัดหาทรัพยากรให้กับโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ห่างไกล ในประเทศอินโดนีเชีย บริษัทได้เปิดตัวโปรเจกต์ J&T Super Seller เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมไปถึงการเริ่มโปรเจกต์ J&T Connect ที่ให้การสนับสนุนผู้พิการในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ในอนาคต เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะยังคงให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและคุณภาพการบริการ เสริมสร้างการพัฒนาพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกในการเชื่อมโยงโลกด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้น และนำประโยชน์ด้านโลจิสติกส์มาสู่ทุกคน

แชร์