ปธ.SME D Bank เยี่ยมลูกค้า “สิชลเดลีเฟรช” จ.นครศรีธรรมราช

นายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการธนาคารและนายชยงการ ภมรมาศ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมกิจการลูกค้า บริษัท สิชลเดลีเฟรช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อปูม้าพาสเจอร์ไรส์บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูม้า แบรนด์ “เนเจอร์ โกรว์” มีจุดเด่นนำเนื้อปูสดๆ จากท้องทะเลมาบรรจุในกระป๋อง สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค สามารถเก็บได้นาน ขนส่งสะดวก และเปิดรับประทานได้ทันที ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ประสบความสำเร็จ สามารถขยายตลาดกว้างไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ให้การสนับสนุน “เติมทุนคู่พัฒนา” สนับสนุนกิจการเติบโต  รวมถึง ปรับปรุงโรงงานใช้พลังงานสะอาด  สร้างประโยชน์ส่งต่อไปสู่การจ้างงานในชุมชน เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ได้แก่ ดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ณ  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

แชร์