ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ปี 67

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าโครงการ CONNEXT ED ต่อเนื่องในปี 67 สนับสนุนงบประมาณ-ผู้นำรุ่นใหม่-องค์ความรู้-อุปกรณ์การศึกษา สู่โรงเรียนเป็นเฟสที่ 6 สะสม 610 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนกว่า 160,000 คน ยกระดับการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เดินหน้าโมเดล “ผู้ประกอบการจิ๋ว” พัฒนาทักษะการเรียนรู้-ทักษะอาชีพ-ทักษะชีวิต สอดคล้องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เปิดทางนักเรียนสู่เส้นทางผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมโอกาสนำสินค้าขายร้านเซเว่น         อีเลฟเว่น ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการจิ๋วแจ้งเกิดใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 2024-2025 (CP ALL Sustainability framework) “2ลด 4สร้าง 1DNA” ยึดมั่นเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน โดย CONNEXT ED  เป็น 1 ในโครงการภายใต้กรอบกลยุทธ์การสร้างคนผ่านการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 นี้ บริษัทยังคงเดินหน้า    โรดแมปขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 6 โดยมีแผนสนับสนุนทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรในเครือที่ผ่านการพัฒนาทักษะและมีจิตสาธารณะ เข้าไปเป็นผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ร่วมลงพื้นที่เป็นคู่คิดพัฒนาโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม คาดว่าบริษัทจะพัฒนาโรงเรียนสะสมตลอดช่วง 6 เฟส รวม 610 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสะสมกว่า 160,000 คนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เฟสที่ 6 เป็นต้นไป บริษัทจะร่วมกับโรงเรียน CONNEXT ED ที่มีศักยภาพในการพัฒนา “ผู้ประกอบการจิ๋ว” จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและ    เท่าทันพัฒนาการของโลก ตามแนวทาง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ให้นักเรียนมีทั้งความรู้ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ สำหรับก้าวไปประกอบกิจการของตัวเองในอนาคต เริ่มจากการช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากองค์ความรู้ชุมชน

“ทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอสำหรับโลกในอนาคตอีกต่อไป การพัฒนาผู้ประกอบการจิ๋ว        จะเป็นทั้งการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งโรงเรียน CONNEXT ED ชุมชน และตัวนักเรียน ถือเป็นการต่อยอดสร้างเด็กเก่ง เด็กดี มีความสามารถผ่านการศึกษา ได้มีโอกาสก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneur หากผลิตภัณฑ์ใดที่นักเรียนและโรงเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมีความ โดดเด่น ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้า SME ของบริษัท ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจำหน่ายในร้านเซเว่น     อีเลฟเว่น ต่อไปด้วย” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน มีโรงเรียน CONNEXT ED จำนวน 2 แห่งที่คาดว่า สามารถบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือเยาวชนที่       โดดเด่น ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ฝีมือเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น และ 2.โรงเรียนวังไพรพิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว กับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดย้อมจากสีดอกดาวเรือง ฝีมือเด็กระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นงานทำมือ (Handmade) ที่ทุกคนจะได้ลายผ้าไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการพัฒนาแพ็กเก็จจิ้ง(ผลิตภัณฑ์) และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม คาดว่าจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาเข้าจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นภายในสิ้นปีนี้

“ยังมีอีกอย่างน้อย 15 โรงเรียน ที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือเยาวชนให้แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเหล่านี้ ต่างได้รับความร่วมมือจากชุมชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน จนทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ใช้องค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการจิ๋วขึ้นในทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วไทย และกลายเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียน CONNEXT ED อื่นๆ ในการพัฒนาทั้งทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับทิศทางโลก” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการจิ๋วแล้ว ทุกโครงการยังมีการดำเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 52 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร Giving and sharing”  วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 6 เฟส จำนวนกว่า 610 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

แชร์