คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ส่งเสริมให้นักเรียนไทย สามารถเป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแพทย์จำนวนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ภูมิใจที่จะเสนอโอกาสสำหรับแพทย์ไทยที่มีความมุ่งมั่น โดยมีเป้าหมายการเป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

การเลือกโรงเรียนแพทย์ให้เหมาะสมควรเริ่มจากการรู้เป้าหมายในอาชีพของตนเอง แพทย์ที่มีความมุ่งมั่นมักตั้งเป้าชัดเจนว่าหลังจบแพทย์ไป จะสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทิศทางไหน โดยผู้ที่ต้องการเรียนในสหรัฐอเมริกา ควรตระหนักถึงเกณฑ์ที่ใช้ รวมถึงการเป็นแพทย์ประจำบ้าน การขึ้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ (clinical rotation) และการรับรองมาตรฐานด้านการแพทย์

การสำเร็จจากการเป็นแพทย์ประจำบ้านของสหรัฐฯ เป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบอาชีพทางเวชกรรมในประเทศนี้ ซึ่ง SGU มีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านมากกว่าสถาบันอื่น ๆ ในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้ว2 โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทาง SGU มีอัตราแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐฯ ที่ 88 % สำหรับผู้จบการศึกษาที่เป็นคนต่างชาติ3 ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะช่วยนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านการแพทย์

การขึ้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ในระบบของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาด้านการแพทย์ โดยนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเครือข่ายของโรงพยาบาลและระบบสุขภาพที่กว้างขวางของ SGU ที่มีมากกว่า 75 แห่ง ทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจการปฏิบัติทางคลินิกและการฝึกดูแลผู้ป่วยนอก โดยการฝึกขึ้นคลินิกนี้ มีส่วนสำคัญให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐฯ และได้ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อเติบโตในระบบการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา

การรับรองมาตรฐานด้านการแพทย์เป็นพื้นฐานของคุณสมบัติในการเป็นแพทย์ประจำบ้านใน National Residency Matching Program (NRMP) หรือโปรแกรมคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านแห่งชาติ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ของ SGU ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการแพทย์จาก Grenada Medical and Dental Council (GMDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์ของเกรนาดาที่ได้รับการยอมรับจาก World Federation of Medical Education (WFME) โดยการรับรองนี้ จะสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจาก SGU มีสิทธิ์เข้าสอบ United States Medical Licensing Examinations (USMLE) หรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าร่วม NRMP และรับใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่ SGU มีผลการสอบ USMLE (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์อเมริกา) ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 นักศึกษานานาชาติที่ SGU ทั้ง 6,000 คน มีอัตราการสอบ USMLE ผ่านครั้งแรกถึง 90% โดยขั้นตอนที่ 1 จึงสะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ SGU และการสนับสนุนที่ดีต่อนักศึกษา4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้ให้การศึกษาด้านการแพทย์ที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไทยสามารถเป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแพทย์และแผนการศึกษา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ SGU

แชร์