70 กว่าบริษัทในเครือสหพัฒน์ และดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสร่วมมือลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งด่วนทางอากาศ ผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน

บริษัทในเครือสหพัฒน์รวมมากกว่า 70 บริษัท ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในด้านโลจิสติกส์ ร่วมมือกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผ่านการใช้โซลูชัน GoGreen Plus ที่ลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งด่วนทางอากาศ ผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF)  ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องบินทั่วไป

 คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ และดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั้ง 2 ฝ่ายมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และมุ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์และดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนไปสู่ยุคโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน โดยบริษัทในเครือสหพัฒน์มากกว่า 70 บริษัท จะหันมาใช้บริการ GoGreen Plus จากดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในการส่งออก นำเข้าสินค้าด่วนทางอากาศ บริการดังกล่าวมอบโซลูชั่นการลดการปล่อยคาร์บอนใน Scope 3 ผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ซึ่งผลิตจากน้ำมันใช้แล้ว อาหารเหลือทิ้ง และวัตถุดิบจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องบินทั่วไป

โดยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์และดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

 คุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีความยินดีที่เครือสหพัฒน์เชื่อมั่นในบริการของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และผนึกกำลังกันเพื่อทำให้การขนส่งด่วนทางอากาศมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้บริษัทอื่นๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่ปล่อยคาร์บอนต่ำผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน ปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรายแรกและรายเดียวที่นำเสนอนวัตกรรมนี้แก่ลูกค้า”

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศแบบ door to door โดยเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของ ดีเอชแอล กรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยมีบริการ GoGreen Plus เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายนี้

การปล่อยคาร์บอนใน Scope 1 คือการปล่อยมลพิษโดยตรงจากกิจกรรมที่บริษัทควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยตรง การปล่อย Scope ที่ 2 เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานที่ซื้อมา ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าที่บริษัทซื้อเพื่อให้แสงสว่างแก่สํานักงานหรือไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนการปล่อยใน Scope ที่ 3 นั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตและขนส่งซึ่งใช้พลังงานและเชื้อเพลิง

การลดคาร์บอนแบบอินเซ็ต (insetting) ผ่านบริการ GoGreen Plus จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการขนส่งปลายน้ำและการกระจายสินค้า การลดคาร์บอนแบบอินเซ็ต (insetting) แตกต่างจากการชดเชยคาร์บอน (offsetting) โดยการลดคาร์บอนแบบอินเซ็ตนั้นได้รับการรับรองภายใต้โครงการกำหนดเป้าหมายที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Target) ว่าเป็นแนวทางที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการภายในธุรกิจนั้นๆ

บริการ GoGreen Plus เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของดีเอชแอล กรุ๊ป เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยช่วยสนับสนุนเป้าหมายระหว่างทางในการใช้ SAF สำหรับการขนส่งทางอากาศให้ได้ 30% ภายในปี 2030

แชร์