กรุงเทพประกันภัยรับรางวัล Best Quality Leadership Awards 2024 ยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบในธุรกิจประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับรางวัล Best Quality Leadership Awards 2024 จากงาน The ESQR’s Best Quality Leadership Awards 2024 จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) หรือองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป เพื่อยกย่ององค์กรต้นแบบทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้า โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม ณ Hotel Le Plaza Brussels ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

แชร์