‘SCGJWD ACADEMY’ รุกให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุพบแพทย์ รับไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD เปิดตัวบริการใหม่ “CARE รับ-ส่งผู้สูงอายุไปพบแพทย์ BY SCGJWD ACADEMY” โดยพนักงานขับรถมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย และเสริมความอุ่นใจด้วยบริการติดตามดูแลผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่พยาบาลการแพทย์ รับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน นำร่องเชื่อมต่อระบบเข้ากับแพลตฟอร์มกลางโลจิสติกส์สำหรับการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ และร่วมมือพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

นายประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี อะคาเดมี จำกัด (SCGJWD ACADEMY) ในเครือ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 ไทยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 13 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรรวมทั้งประเทศ (ข้อมูลจากกรมการปกครอง) และได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ หรือมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของประชากรรวมทั้งประเทศ ซึ่งผู้สูงอายุในไทยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและพร้อมใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ จึงมีความต้องการใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง เป็นต้น ล่าสุดบริษัทฯ จึงต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะด้านการขับขี่ สู่การขยายธุรกิจสู่บริการใหม่ CARE รับ-ส่งผู้สูงอายุไปพบแพทย์ BY SCGJWD ACADEMY” (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ด้านการดูแลอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีบริการผู้ดูแลร่วมเดินทาง

โดยมีรถยนต์ 2 ประเภท พร้อมให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) รถยนต์ 4 ที่นั่ง (2) รถตู้พร้อมระบบวีลแชร์ยกระดับแบบหมุนอัตโนมัติ ราคาเริ่มต้นที่ 1,300 – 3,900 บาทต่อ 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม คือผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมความอุ่นใจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (2) ผู้ช่วยพยาบาล (3) เจ้าหน้าที่พยาบาลการแพทย์ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อใช้บริการผ่านช่องทาง โทร 02-028-7798 หรือทางไลน์ @care_scgjwd และพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรกมีโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 500 บาท

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP: Public Private Partnership) กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชนอีก 4 ราย (รวม SCGJWD ACADEMY) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและร่วมกันพัฒนารวมถึงนำร่องเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มกลาง
โลจิสติกส์สำหรับการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมมือพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ผู้สูงอายุระหว่างภาครัฐและเอกชน

“จากความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งนี้ จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางติดต่อแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อนัดหมายและใช้บริการถรับ-ส่งเพื่อไปพบแพทย์ รวมถึงผู้ดูแลจาก SCGJWD ACADEMY ผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านโลจิสติกส์สำหรับการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป” นายประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี กล่าว

แชร์