ลงนาม MOU ทางการศึกษา ไทย-สวิส ระหว่างSIBS เเละเครือสวนกุหลาบฯ

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาประเทศไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างโรงเรียน Swiss International Boarding School (SIBS) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับโรงเรียนจากประเทศไทย 13 แห่ง นำโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมเครือสวนกุหลาบ ทั้งหมด 11 แห่ง, โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ดำเนินการโดย รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิทช์ทูวิน จำกัด และ ผู้อำนวยการโรงเรียน Swiss International Boarding School (SIBS) ประจำประเทศไทย โดยมีตัวแทนโรงเรียน SIBS จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายมาเทจ์ บาสตาร์ดา และนายนามาน บาเทีย ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นางสาวซีลีน บาแดทเชอร์ ตัวแทนเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา

รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิทช์ทูวิน จำกัด และ ผู้อำนวยการโรงเรียน Swiss International Boarding School (SIBS) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในระดับมัธยมศึกษา ให้พัฒนาศักยภาพไปในระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการศึกษาอันดีต่อเยาวชน อาจารย์ และสถาบันการศึกษาไทย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้งหมด 11 แห่ง นำโดยนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอีก 2 โรงเรียนอย่าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ที่ให้การสนับสนุนในการร่วมทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

โดยมีสาระสำคัญในพันธกิจโรงเรียนพี่น้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักเรียน (Student exchange program) การฝึกอบรมครู ผู้บริหาร และการพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนไทยในการพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะการสื่อสารด้านภาษา พัฒนาวุฒิภาวะและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกตำรา ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพและน่าอยู่ที่สุดในโลก อีกทั้งในการนี้ทางสถาบัน SIBS ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน สำหรับเรียนต่อที่ SIBS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียน 13 สถาบันที่เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่สามารถทำคะแนนสอบสูงสุดในสอง อันดับแรก โดยอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่สถาบัน SIBS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร เบอร์โทร 089-136-9903 โดยยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาฟรีกับผู้ที่สนใจ

แชร์