พีทีที สเตชั่น ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางชุมชน จัดกิจกรรม “ตลาดเติมสุข” ส่งเสริมร้านค้าชุมชน

พีทีที สเตชั่น จัดกิจกรรม “ตลาดเติมสุข” สร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้จ่ายในชุมชน ผ่านสินค้าหลากหลายประเภท ที่มาจากผู้ผลิต-ผู้ขายตัวจริง พบโซนร้านค้าที่คัดสรรพิเศษจากโออาร์ เที่ยวสนุก ช้อปสะใจ  3 วันเต็ม ที่พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร  พร้อมช่วยส่งเสริมรายได้เกษตรกร และผู้ขายจากรายย่อยในพื้นที่

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ORกล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ พีทีที สเตชั่น ต้องการมุ่งเน้นตอบโจทย์แนวคิด ความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Living Community) และเป็นผู้นำสถานีบริการที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง เราจึงเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรมเพื่อที่เข้าถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานีบริการ ทั้งนี้แนวคิดความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Living Community) ของ พีทีที สเตชั่น ตามที่ตั้งเป้าไว้เกิดขึ้นได้จากหลากหลายกิจกรรมดีๆ ที่จะให้ความสำคัญทั้งประชาชนในพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย โดยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2564 ผ่านโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน อาทิ  “โครงการแยก แลก ยิ้ม” ด้วยการตั้งจุดคัดแยกขยะ ณ พีทีที สเตชั่น โดยแยกตามประเภทของขยะ และคัดเลือกนำขยะที่มีมูลค่าไปขายเพื่อนำเงินมาสะสมแล้วตอบแทนกลับคืนชุมชนผ่านการมอบเป็นอุปกรณ์กีฬา หรืออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในชุมชน หรือ “Zero Waste” โครงการนำร่องในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายใน พีทีที สเตชั่น ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกจากการขนถ่ายขยะและจัดการขยะได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นโครงการที่ได้ใกล้ชิดชุมชน และยังสร้างความสุขรอยยิ้มร่วมกัน

“ตลาดเติมสุข” เป็นกิจกรรมที่นำรูปแบบตลาดนัดที่ผู้คนชื่นชอบมารวมกับโครงการด้านชุมชน ตามที่ พีทีที สเตชั่น มีจุดยืนการดำเนินธุรกิจ “เติมเต็มทุกความสุข” ซึ่งหมายถึง การสร้างความสุขให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขให้ผู้คน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Living Community) และเป็นผู้นำสถานีบริการที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาได้นำร่อง จัดกิจกรรม “ตลาดเติมสุข”  ที่พีทีที สเตชั่น มาแล้ว จำนวน 4 สถานี ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สถานีบริการ บจ.ประเสริฐสินปิโตรเลียม จ. นครราชสีมา สถานีบริการ บจ.เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จ. ขอนแก่น สถานีบริการ บจ.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จ. สุพรรณบุรี และสถานีบริการ สาขาสารภี จ. เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างการมีส่วนร่วม ความสุข และความสนุกภายในตลาดเติมสุขที่จัดขึ้น 

สำหรับ “ตลาดเติมสุข” พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร  จะเติมเต็มความสุขด้วยร้านค้า และกิจกรรม ให้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านสินค้าที่มาจากผู้ผลิต-ผู้ขายตัวจริงทั้งจากในชุมชนและหลากหลายท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วยโซนแรกคือ โซนไทยเด็ด จำหน่ายสินค้าที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็น สินค้าดี สินค้าเด็ด การันตีคุณภาพด้วยโครงการไทยเด็ด อีกหนึ่งโครงการดีๆ จาก พีทีที สเตชั่น ที่สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนทั่วไทย โซนถัดมาคือ โซนพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน ประกอบไปด้วยผลผลิตและสินค้าชุมชน จากเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าจากธรรมชาติแล้ว ยังได้ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ปิดท้ายด้วย โซนร้านดังต้องห้ามพลาด พบกับสินค้าท้องถิ่นและร้านอาหารดังในพื้นที่ที่มารวมกันอยู่ในตลาดแห่งนี้ ให้คุณได้เลือกชิม เลือกชอป สินค้าดังในจังหวัดได้ในที่เดียว พร้อมเพลิดเพลินกับมุมดนตรีสดฟังสบาย สัมผัสกลิ่นไอท้องถิ่น เป็นการเติมเต็มความความสุขให้ผู้คน พร้อมกับนำเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนไปในคราวเดียวกัน

สำหรับ “ตลาดเติมสุข” พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร จะเป็นรูปแบบตลาดที่เน้นถึงความเป็นท้องถิ่นไทย ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ขายได้มีโอกาสนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในงาน ซึ่งสินค้าส่วนมากจะสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีท้องถิ่นไทยรูปแบบพื้นบ้าน ดึงดูดให้ผู้คนในพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. – 21.00 น. ณ พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จ.สกลนคร

แชร์