DMT เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยเหลือผู้ใช้ทางกรณีฉุกเฉิน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT  ได้ร่วมเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของผู้ใช้ทางแบตเตอร์รี่หมดบนโทล์ลเวย์  โดยรถยนต์ EV ชนิดต่างๆสามารถชาร์จไฟฟ้าได้เร็วในกรณีที่แบตเตอร์รี่หมดให้เต็มได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งหากเป็นการช่วยเหลือชาร์จไฟประมาณ 10 นาที ก็พอเพียงที่จะทำให้รถวิ่งได้ไกลกว่า 80 กิโลเมตร รวมทั้งได้เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ โดยการเปลี่ยนรถของผู้บริหารบริษัทเป็นรถ EV เพื่อเป็นการลดมลพิษส่งเสริมโครงการลดก๊าชเรือนกระจกขององค์กร ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ณ ลานจอดรถ อาคารสำนักงานใหญ่ดอนเมืองโทล์ลเวย์

แชร์