ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ย้ำพันธกิจ We Promise ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “Green way WP Energy CSR Day” ส่งเสริมจิตสำนึกตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการบรรลุ Low carbon society

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภายใต้ แบรนด์ เวิลด์แก๊ส เดินหน้าจัดกิจกรรม Green way WP Energy CSR Day นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero” พร้อมทั้งส่งมอบแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ปลูกพันธุ์กล้าไม้เพื่อลดการใช้ถุงดำ ในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” (Kaeokla for you) สัญจร ณ สวนสัตว์เปิดเขา

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เชื่อในความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของการคิดบวก (Positive Progress) โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด  “We Promise” ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ และล่าสุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Green way WP Energy CSR Day โดยพาคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กรกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืช คืนพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเพื่อแก้วิกฤตโลกร้อน ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี”

 “พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบแก้วพลาสติกใช้แล้วให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับส่งมอบต่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกเพื่อลดการใช้ถุงดำ ในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” (Kaeokla for you) สัญจร ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่ต้องการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ ‘เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn’ ที่มีจุดเริ่มต้นจากที่เราเปลี่ยนขยะภายในงานเทศกาลอาหารที่เราเป็นผู้สนับสนุนไม่ให้สูญเปล่าและนำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เราเปิดโอกาสให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน บุคลากรภายในอาคารสำนักงานที่เราดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมบริจาค และยังได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการใน Worldgas Community “เพื่อนคู่คิด ธุรกิจร้านอาหาร” ช่วยตั้งจุดรับบริจาคแก้วภายในร้านอาหาร จึงทำให้เราสามารถส่งต่อแก้วในโครงการนี้ไปได้ถึง 10,075 ใบ คิดเป็นการปลูกพันธุ์กล้าไม้จำนวน 10,075 ต้น ที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น” คุณชมกมล กล่าวเสริม

คุณณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ WP Energy เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของธรรมชาติให้กับพนักงานในองค์กร ทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนและแก๊สหุงต้มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสวนสัตว์ฯ อีกด้วย นอกจากนี้ แก้วพลาสติกที่รับมาจากโครงการ แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you) นอกจากจะส่งมอบให้กรมป่าไม้แล้ว อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวต่อไป”

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จะสานต่ออย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยต่อไป

แชร์