หลักทรัพย์บัวหลวง ส่งมืออาชีพติดอาวุธความรู้ทางการเงินกับ “กิจกรรม Chula investment forum 2024”

“เนส บรรณรงค์ พิชญากร” เอ็มดีหลักทรัพย์บัวหลวง ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ Chula investment forum 2024 ของ Chula Value Investors Club (CUVI) ที่ก่อตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของนิสิตจุฬาฯ ด้วยการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน “แพท ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” และ “ปิ๊ก เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค” ไปให้ความรู้แบบจัดเต็ม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามจริง ในหัวข้อ “เริ่มลงทุนหุ้นไทยด้วย ETF พร้อมลุย Worldwide ด้วย DR01” สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจติดอาวุธความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและการลงทุน ทักมาได้เลยที่ BLS Customer Service โทร. 02618 1111

แชร์