‘พาณิชย์’ ปลื้ม! ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาด FTA 4 เดือน มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ชี้! ข้าว เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป ไก่ สุดฮอต แนะใช้แต้มต่อ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาดคู่ค้า FTA ช่วง 4 เดือนปี 67 มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท เพิ่ม 1.3% ข้าว เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง และสินค้าปศุสัตว์ สุดฮอต ชี้! คู่ค้าส่วนใหญ่ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าส่วนใหญ่ให้ไทยแล้ว แนะใช้แต้มต่อ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม พร้อมเดินหน้าเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญ ขยายโอกาสส่งออกสินค้าไทย

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สินค้ากลุ่มอาหารเป็นสินค้าศักยภาพของไทยที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศ และมียอดการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง โดยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็น ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก ซึ่งปัจจุบันไทยมี FTA กับคู่ค้า18 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหารส่วนใหญ่ให้ไทยแล้ว จึงช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและกำแพงภาษี และเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าอาหารไทยขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย SMEs

นางสาวโชติมา กล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย. 2567) ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาดโลก มูลค่า 4.2 แสนล้านบาท ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีประเทศคู่ค้า FTA เป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกรวมกันสูงเกือบร้อยละ 70 ของการส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมด มีมูลค่ากว่า 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกไปตลาด FTA ที่เติบโตได้ดี อาทิ ข้าว มูลค่า 3.3 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 137.6% เครื่องดื่ม มูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 11.3% ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 14.5% ผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่า 9.5 พันล้านบาท ขยายตัว 41.1% และสินค้าปศุสัตว์ อาทิ ไก่แปรรูป มูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 9.4% และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 4.0%

“การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไทยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการส่งออกและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลก ขณะเดียวกันกรมยังได้เร่งเจรจาเปิดตลาดสินค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) แคนาดา และเกาหลีใต้ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทย” นางสาวโชติมาเสริม

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาด FTA มูลค่า 8.2 แสนล้านบาท ขยายตัว 12.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน โดยไทยเป็นผู้นำการส่งออกสินค้าอาหารเบอร์ต้นของอาเซียนและของโลก อาทิ ข้าว เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก ไก่แปรรูป เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก และน้ำตาลทราย เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก

สำหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีศุลกากร และกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า FTA ได้ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 7555

แชร์