“เสนา “นำร่องปี 66 สร้าง “บ้านพลังงานเป็นศูนย์” ตอบโจทย์ลดโลกร้อน

“เสนา” ควง “ฮันคิว ฮันชิน” พันธมิตรแดนปลาดิบ สะท้อนมุมมอง วิกฤติพลังงาน -สภาวะโลกร้อน  ดึงโนฮาวน์ Geo Fit+ ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการพลังงาน ชูโมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน เดินหน้าปี 2566 รุกพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานทุกโครงการ แปลงค่าไฟฟ้าต่อปีเท่ากับศูนย์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ บ้านเดี่ยว แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม ย่านบางโพ ปรับฟังก์ชั่นและอินดีเทลใส่ใจรักษ์โลกแบบครบวงจร

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการใช้พลังงานหมุนเวียนโซลาร์เซลเป็นรายแรกของไทยได้ต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ ‘สมาร์ทโฮม’ โดยใช้โมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE (ZEH) ของพันธมิตรธุรกิจบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น ในทุกโครงการฯทั้งบ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ระดับราคาตั้งแต่ 3 ลัานบาทขึ้นไป

แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการนำโมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE มาใช้ในการพัฒนาโครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาจากแบบจำลองแบบบ้าน และห้องชุด คอนโดมิเนียมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคำนวณให้ได้ฐานการใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบโซลูชั่น ให้สอดรับกับพฤติกรรมของการใช้ไฟ ตามช่วงเวลาของไลฟ์สไตล์แต่ละบุคคล ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นต้นแบบของแบบบ้านทุกหลังในทุกโครงการที่จะเปิดขายตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566 รวมทั้งคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคต โดยจะนำโมเดลดังกล่าวนำร่องพัฒนาในโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบ โครงการแกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม แบรนด์นิช (Niche) ย่านบางโพ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ พร้อมเริ่มก่อสร้างในปี 2566 ด้วยเช่นกัน

การทำแบบจำลองบ้าน  และคอนโด นอกจากหาฐานการใช้พลังงานที่เป็นค่ามาตรฐานแล้ว ยังครอบคลุมการออกแบบตกแต่ง (ดีไซน์) การเลือกวัสดุ และต้นทุนที่จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย ต้องยอมรับว่าการทำสินค้ารักษ์โลกมีต้นทุนที่สูงขึ้นในการเริ่มต้น แต่เมื่อกลไกตลาดทำงานจะส่งผลต่อต้นทุนต่างๆลดลง เช่นเดียวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ในอดีตมีต้นทุนที่สูง แต่เมื่อตลาดขยายตัวมีการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนการติดตั้งจะลดลง ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนำโมเดลดังกล่าวมาใช้ และมีต้นทุนบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30-50% แต่ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นความสำคัญได้มีการอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการจึงทำให้สามารถเดินหน้าในโครงการต่อไปได้ เพื่อสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050

ผศ. ดร.เกษรา กล่าวว่า “บริษัทวางเป้าหมายการพัฒนาบ้านแนวคิด SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE (ZEH) หรือบ้านพลังงานเป็นศูนย์นั้น จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20-30% และกำหนดราคาที่ตลาดรับได้ ซึ่งหากมองวัตถุประสงค์ในภาพรวมแล้ว ยังเรียกได้ว่าเป็นโมเดลสมาร์ทโฮม จากหลักการคำนวนในแต่ละปีว่าบ้านหนึ่งหลังมีการใช้ไฟฟ้าไปจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจุดนี้ต้องทำให้บ้านเหมือนไม่ต้องจ่ายค่าไฟ หรือ ใช้ไฟฟ้าได้ฟรีทั้งปี เริ่มตั้งแต่การดีไซน์ การนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบ้านซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้หมุนเวียนและคำนวนออกมาแล้ว เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าเท่ากับศูนย์”

ทั้งนี้ หากเสนาฯ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโมเเดล ZEH ชัดเจนแล้ว คาดพร้อมนำเสนอเป็นแนวทางต่อไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการแนวคิดดังกล่าว ควบคู่ไปกับการดำเนินการของบริษัทฯ เอง เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานในภาพรวมของบริษัทได้อย่างน้อยที่สุดราว 5% จากเป้าหมาย 20% ตามแผนงานที่วางไว้

“ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสนับสนุนโมเดล ZEH ในตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต บริษัทฯ ยังมีแผนหารือร่วมกับสถานบันการเงินที่สนใจปล่อยสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าบ้านโซลาร์เซลล์ที่ปัจจุบันปล่อยกู้ในอัตรา 1% ซึ่งจะขอลดอีก 50 สตางค์ ถึง 1 บาท รวมถึงจะขอให้ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเหมือนกับที่รัฐบาลญี่ปุ่นด้วย” ผศ. ดร.เกษรา กล่าว

ด้านนายโทดะ มาซาฮิโกะ ผู้อำนวยการฝ่ายบ้านจัดสรรต่างประเทศ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป กล่าวว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการรณรงค์ เรื่องการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าให้ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้ได้ภายในปี 2050 นอกจากนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนา เรียกว่า Zero Energy House (ZEH) ภายในปี 2030 วางมาตรฐานเกณฑ์การลดใช้พลังงานให้ได้

นางสาว ยูคาโกะ มาสึโอะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป  (Ms.Yukako Matsuo General Manager, Housing Business Division, Hankyu Hanshin Properties Corp.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักการคือการลดใช้พลังงาน โดยเกณฑ์พื้นฐานที่เรียกว่า ค่า Ua Value (ค่าการถ่ายเทความร้อนภายใน) เป็นค่าที่ถูกกำหนดในแต่ละเมืองให้มีการลดพลังงานที่ไม่ใช้ Renewable energy

อย่างน้อย 20% ในทุกระดับ โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านในแต่ละฤดูให้เหมาะสมจากการออกแบบ (Passive Design) และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficiency) รวมถึงมีระบบผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ปัจจุบันการพัฒนาอาคารให้เป็น Zero Energy House 100% นั้น ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง

สำหรับเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ กลุ่มบ้านและกลุ่มคอนโดมิเนียม ดังนี้ 
ZEH Oriented เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 20% รวมการใช้พลังงานสะอาด

ZEH Ready เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 50% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

Nearly ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 75% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 100% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาดทั้งนี้ “SENA Group” วางเป้าหมายสู่การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักคิดว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากบ้าน และเป็นสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิด Eco System ใหม่ เพื่อปลูกฝังให้คนทุกคนร่วมกันรักษ์โลกสู่เป้าหมายของคำว่าความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญของเสนา ต้องคิดละเอียดกว่าและใส่ใจทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อมุ่งมั่งสู่ Net Zero Carbon Energy เพิ่มคุณภาพชีวิต และความยั่งยืนในทุกมิติของสังคม 

แชร์