จำนวนผู้เข้าชม : 337

โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการด้านอุตสาหกรรมชายฝั่ง

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 และ ISO 45001

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ ISO 14001 ที่แสดงให้ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสนับสนุนในด้านการปกป้องสภาพแวดล้อม การป้องกันการเกิดมลภาวะ การลดของเสีย ไปจนถึงการลดการใช้พลังงานและการใช้วัสดุ และการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 ที่นับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กรมีความเอาใจใส่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยโซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) ได้การรับรอง 2 มาตรฐานสากลนี้จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 

 

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการร่วมการลงทุนของกลุ่มบริษัทในเครืออมฤต ที่มุ่งเน้นการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการปฏิบัติการบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งในบริเวณอ่าวไทย ที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินงานตามหลักสากลมีการดูแลรักษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของประเทศไทยเป็นอย่างดี ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกว่า 450 คน ที่ปฏิบัติงานประจำไซต์งานกว่า 20 แท่นผลิต แท่นขุดเจาะ และเรือต่างๆ ในบริเวณอ่าวไทย โดยให้บริการครอบคลุมในด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานทำความสะอาดในที่พัก และงานด้านซักรีดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ที่ประจำในแต่ละไซต์งาน รวมทั้งให้ลูกค้าของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

แชร์