มธ.จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติในโอกาสวาระครบ 90 ปีแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 90 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่และทลายกำแพงการเรียนรู้ของประชาชน นำศาสตร์ที่โดดเด่นมาจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งด้านวิชาการนานาชาติ นวัตกรรม การแสดงและศิลปะ อาทิ การประชุมระดับโลก, มหกรรมสุขภาพ, งานออกแบบแฟชั่นโชว์, การแข่งเรือพายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2567

 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าว “90 ปี Thammasat Towards”เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ว่า นับเป็นวาระสำคัญที่เน้นย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำทางวิชาการของประเทศ ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในระยะแรกที่เป็นตลาดวิชา มุ่งการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ขยายจำนวนคณะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีงานวิจัย การบริการสังคมและประชาชน นักศึกษาแข่งขันได้ในเวทีโลกประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมากมาย  

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 28 คณะ ครอบคลุม 300 หลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในทุกวงการ มีเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนและทลายกำแพงการเรียนรู้ เป็น “ตลาดวิชาในยุคดิจิทัล” โดยมีหลักสูตรออนไลน์ให้ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีเครดิตแบงก์สะสมคะแนนไว้ในอนาคต เพราะขณะนี้ “ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยาว” สิ่งที่เราเคยเรียนมาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธรรมศาสตร์จึงมีพันธกิจให้ทุกคนกลับมาเติมเต็มความรู้ที่ต้องการได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

วันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 89 ปี เรากำลังมุ่งสู่ปีที่ 90 จะจัดกิจกรรมใหญ่ทุกเดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2567 ครอบคลุมทุกศาสตร์ทั้งเสวนาวิชาการ บริการประชาชน กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ กิจกรรมแรกขึ้นจัดเมื่อ 26-27 มิถุนายน 2566 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมวิชาการนานาชาติ the 1stInternational Conference in Palliative Care and Family Health Nursing (1st ICPC&FHN) มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศรวม 12 แห่ง และผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

และวันที่ 30 มิถุนายน 2566 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผลงานออกแบบสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น โดยได้รับเกียรติจากท่านทูตหลายประเทศเข้าร่วมงาน

 รศ.ดร.พิภพ กล่าวว่า กิจกรรม 90 ปี ยังมีการแข่งขันกีฬาพายเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน การให้นักเรียนมัธยมแสดงความสามารถพิเศษและนำมาเป็น Portfolio ได้ หรือการแจกคูปองการเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อให้ครูอาจารย์ทั่วประเทศยกวิทยฐานะ การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน และมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นต้น

ด้าน รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มุ่งนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และในโอกาสครบ 90 ปี มีการจัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ” ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 โดยเป็นความร่วมมือของคณะสุขศาสตร์ 7 คณะและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการสุขภาพ ดูแลแนะนำ และบริการประชาชน

รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญวิชาการ งานวิจัย การเพิ่มอันดับในเวทีโลกและขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมาส่งเสริมทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ล่าสุดมีมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรปประสงค์ให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อและมีทุนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

แชร์