AMCHAM รับรอง AMATA เป็นบริษัทที่มีการดำเนินกิจกรรม CSR ดีเด่น

นางสาวจริยา หอมกรุ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “AMCHAM CSR Excellence Recognition” เป็นปีแรก

ซึ่งเป็นการรับรองการเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

โดยมี นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเจฟฟรี่ย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน AMCHAM CSR Excellence Awards Gala Dinner 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

แชร์